LOGOPEDA W PRZEDSZKOLU

Zapraszam do współpracy placówki przedszkolne. Realizujemy zajęcia grupowe i indywidualne. Zajęcia prowadzą doświadczeni logopedzi, a program opracowywany jest we współpracy z psychologiem dziecięcym i pedagogiem.

Realizujemy zajęcia:

LOGORYTMIKA – Zajęcia łączące rytmikę i terapię logopedyczną. Składają się z szeregu ćwiczeń muzyczno – ruchowych oraz ruchowo – słuchowych. Ćwiczona jest także mowa, rozwój słownictwa i poczucie rytmu.

PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA – Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych, nawet dzieci które jeszcze nie mówią. Na profilaktykę logopedyczną składa się szereg ćwiczeń rozwijających artykulatory mowy i stymulujących poprawną wypowiedź.

TERAPIA INDYWIDUALNA – Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Na podstawie diagnozy i obserwacji sporządzany jest plan terapeutyczny obejmujący ćwiczenia z najtrudniejszych sfer rozwoju mowy.

DIAGNOSTYKA DZIECI – Kompleksowa diagnoza w kierunku wykrycia wad wymowy, trudności  w mówieniu i określeniu wieku rozwojowego mowy. Diagnoza oparta jest na kwestionariuszach rozwoju mowy.

WARSZTATY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI – Warsztaty organizowane są na życzenie dyrekcji i rodziców. Tematyka warsztatów dostosowana jest do aktualnych potrzeb.

 

Zapraszamy do kontaktu

tel. 604-970-284 kontakt@terapiamalucha.pl www.terapiamalucha.pl