CENNIK

 

Wymienione usługi są podstawową ofertą gabinetu Terapii Malucha. 

Oprócz tego, świadczymy również inne formy pomocy, dostosowane do potrzeb dziecka. Terapie często są łączone,

by przynieść lepsze efekty. Specjaliści w Terapii Malucha są także otwarci

na różne formy współpracy.

USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

 

KONSULTACJE I OBSERWACJA

 • Konsultacje on-line – 70 zł
 • Konsultacje w gabinecie – 120 zł /60 min.
 • Obserwacja dziecka w przedszkolu – 120 zł /60 min.

OPINIE I OCENY ROZWOJU

 • Ocena gotowości szkolnej – 220 zł
 • Ocena ryzyka zagrożenia autyzmem (dzieci 16 – 30 msc)-120 zł
 • Wydanie opinii psychologicznej – 50 zł

TERAPIA DZIECI

 • Terapia psychologiczna – 60 zł / 80 zł
 • Terapia zaburzeń lękowych – 80 zł
 • Terapia Mutyzmu Wybiórczego – 80 zł
 • Terapia Autyzmu – 80 zł
 • Terapia grupowa – 60 zł/os.
 • Terapia ręki – 60 zł / 80 zł
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe  – 80 zł

ZAJĘCIA TEMATYCZNE

 • Akademia Emocji- 80 zł
 • Akademia Dobrego Zachowania –  80 zł
 • Trening Umiejętności Społecznych –  80 zł
 • Nauka czytania metodą sylabową –  80 zł
 • Rozwijanie więzi rodzic – dziecko – 80 zł
 • Budowanie poczucia własnej wartości – 80 zł
 • Budowanie więzi między rodzeństwem – 100 zł

 

 

USŁUGI LOGOPEDYCZNE 

 

DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 • diagnoza logopedyczna (konsultacja) – 120 zł
 • terapia logopedyczna dziecka – 60 zł / 80 zł
 • nauka alternatywnych metod komunikacji – 60 zł/ 80 zł
 • profilaktyka logopedyczna – 60 zł / 80 zł

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 • masaż Shantalii (masaż dla niemowląt) – spotkanie instruktażowe – 120 zł
 • masaż przygotowujący do jedzenia – spotkanie instruktażowe – 120 zł
 • prawidłowe wzorce pokarmowe – spotkanie instruktażowe – 120 zł

 

USŁUGI DLA PRZEDSZKOLI

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

 • obserwacja dziecka w przedszkolu – 120 zł
 • wystawianie ocen rozwoju i opinii psychologicznych po obserwacji – 50 zł
 • konsultacje z rodzicami i nauczycielami – 120 zł

WARSZTATY GRUPOWE *

 • Akademia Emocji
 • Akademia Dobrego Zachowania
 • Akademia Bezpieczeństwa
 • Rozwijanie umiejętności społecznych

*cena ustalana indywidualnie