SPECJALIŚCI

 

Najlepsi specjaliści to priorytet w Terapii Malucha.

Istotne jest nie tylko doświadczenie i wiedza, ale również otwartość i zaangażowanie.

Terapeuci w Terapii Malucha to osoby z pasją, o ciepłym usposobieniu, którzy

kochają swoją pracę

i dzieci z którymi pracują.

 

MGR ANNA KAŃCIURZEWSKA – PSYCHOLOG DZIECIĘCY Założycielka Terapii Malucha. Psycholog dziecięcy, terapeuta zajęciowy, terapeuta motoryki ręki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Specjalizuje się w terapii dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), Mutyzmem Wybiórczym, Zespołem Downa, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w zachowaniu, problemami społecznymi. Obejmuje opieką psychologiczną trójmiejskie przedszkola, prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodziców. 

MGR MAGDALENA OLSZEWSKA – LOGOPEDA, PEDAGOG Logopeda, pedagog, oligofrenopedag. W swojej pracy kieruje się potrzebami dziecka,motywuje do pracy różnorodnymi metodami. W gabinecie Terapii Malucha zajmuję się terapią logopedyczną, wczesną interwencją logopedyczną oraz terapią motoryki ręki. Swoim doświadczeniem i wiedzą wspiera rodziców we właściwym wychowaniu. Udziela konsultacji logopedycznych oraz diagnozuje potrzeby najmłodszych.

MGR PAULINA KOZAJDA – NEUROLOGOPEDA, OLIGOFRENOPEDAGOG  Zajmuje się terapią dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną, Autyzmem, dysfagią, opóźnionym rozwojem mowy oraz szeroko pojętymi chorobami neurologicznymi. W swojej pracy kieruje się indywidualizacją najmłodszych, dostosowując terapię do ich możliwości. Stawia na twórcze wspomaganie całościowego rozwoju dziecka, stosując  metody  zaczerpnięte z integracji sensorycznej, fizjoterapii i pedagogiki.