W poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub ośrodkach specjalizujących się w diagnozie autyzmu niestety zazwyczaj nie ma możliwości wykonania kompleksowej diagnostyki w kierunku autyzmu, dlatego coraz więcej rodziców poszukuje na własną rękę badania z róznych dziedzin, aby pomóc swojemu dziecku.

W rozmowie z rodzicem zawsze zalecam wykonanie dodatkowych badań takich jak: badanie słuchu, badanie wzroku, EEG, diagnoza Integracji Sensorycznej, badanie u fizjoterapeuty. Badania te umożliwiają bezpieczne rozpoczęcie terapii i indywidualne dopasowanie ćwiczeń do możliwości dziecka.

Jeśli tylko widzę niepokojące objawy takie jak problemy z jedzeniem, częste zaparcia, bóle brzucha, wysypka, duże spowolnienie ruchowe, nietypowy wygląd, obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia sensoryczne, zalecam bardziej specjalistyczne badania. Czasami zdarza się, że tego typu problemy nie są objawem Autyzmu ale innych zaburzeń zdrowotnych – zaburzenia metaboliczne lub choroby genetyczne (szczególnie Zespół Łamliwego Chromosomu X).

Autyzm należy do Całościowych Zaburzeń Rozwoju, czyli jego zasięg obejmuje wiele sfer w rozwoju dziecka, dlatego ważne jest, aby do diagnozy podejść  w sposób multidyscyplinarny i wielowymiarowy. Z tego względu postanowiłam opisać szereg badań, które szczególnie warto wykonać dziecku z Autyzmem:

  • Badanie słuchu – dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju są bardzo często nadwrażliwe słuchowo. Dźwięki wpływają znacząco na zachowanie dzieci, mogą powodować zachowania niepożądane takie jak agresja, krzyki, ucieczka od innych ludzi, dlatego przed rozpoczęciem terapii zawsze zalecam badanie audiologiczne.
  • Badanie wzroku – wizyta u okulisty jest ważna przed rozpoczęciem terapii. Jednym z elementów terapii jest ćwiczenie percepcji wzrokowej, dlatego w celu zwiększenia skuteczności ćwiczeń i dla bezpieczeństwa dziecka warto zbadać wzrok.
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej – zachowania niepożądane takie jak autoagresja często mają dużo wspólnego z zaburzeniami integracji sensorycznej. Właściwa diagnoza pozwala dopasować ćwiczenia do indywidualnych potrzeb dziecka i tym samym zapobiec wielu niepożądanym zachowaniom.
  • Elektoencefalografia (EEG) – powszechne badanie wykonywane u dzieci z Autyzmem. Dzięki EEG możemy zbadać aktywność mózgu. Bardzo przydatne w celu wykluczenia lub potwierdzenia padaczki, a także przy zaburzeniach snu, co jest często spotykane u dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju.

Czasami warto rozszerzyć podstawową diagnostykę medyczną i proponowane przeze mnie badania o inne, bardziej szczegółowe diagnozy.

  • Badania alergologiczne i badania metaboliczne– szczególnie warto wykonać takie badania jeśli dziecko ma problemy z trawieniem, cierpi na zaparcia, bóle brzucha, wysypki, a objawy autyzmu nie są typowe.
  • Badania w poradni genetycznej – szczególnie badanie kariotypu (najbardziej powszechne) pozwala sprawdzić, czy liczba chromosomów jest prawidłowa, ich budowa i stopień metylacji.  Warto zrobić również badanie w kierunku Zespołu Łamliwego Chromosomu X. Jest to choroba genetyczna której objawy w dużym stopniu pokrywają się z objawami autyzmu.
  • Tomografia komputerowa – jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu.

Dzieckiem z autyzmem powinni zajmować się specjaliści z różnych dziedzin – psychiatra, psycholog, logopeda, pedagog, audiolog, neurolog, okulista. Multidyscyplinarne podejście pozwoli na kompletną diagnozę, wykluczy inne zaburzenia i pozwoli na dobranie odpowiedniej terapii.

autor: Anna Kańciurzewska