PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANE W ZWIĄZKU Z  COVID-19

Dokładamy wszelkich starań, by nasz gabinet był miejscem bezpiecznym. Opracowaliśmy specjalne procedury bezpieczeństwa, które mają na celu uchronić naszych Klientów oraz Terapeutów od ryzyka zarażenia koronawirusem. Prosimy, by przed wizytą zapoznać się z ich treścią.

Procedury obowiązują od 01.06.20 do odwołania.

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI

 1. W pierwszej kolejności zachęcamy do uczestniczenia w konsultacjach on-line. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce pomoc on-line
 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko rodzice/opiekunowie, którzy nie mają objawów chorobowych oraz w ciągu 14 dni nie mieli kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, osobą objętą kwarantanną/izolacją oraz osobą z zagranicy.
 3. W poczekalni i gabinecie jest obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką ochronną.
 4. Przed wejściem do gabinetu rodzic/opiekun ma obowiązek dezynfekcji rąk (dezynfekator znajduje się na stoliku przed wejściem do gabinetu).
 5. Rekomendujemy, by na konsultacje przychodził jeden rodzic/opiekun, by uniknąć większej ilości osób w gabinecie.
 6. Na konsultacje należy przychodzić punktualnie lub 5 minut wcześniej.

 

TERAPIA DZIECI

 1. Rekomendujemy uczestnictwo w terapii on-line dla dzieci, które dotychczas korzystały z takiego rozwiązania i ich plan terapeutyczny pozwala na ten rodzaj terapii. W pozostałych sytuacjach zapraszamy do gabinetu pod nowym rygorem bezpieczeństwa.
 2. W terapii mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci – bez żadnych objawów chorobowych. W sytuacji przewlekłych chorób i innych objawów chorobowych (np. katar alergiczny) rekomendujemy zabranie ze sobą zaświadczenia lekarskiego.
 3. Należy odwołać terapię w sytuacji w której dziecko w ciągu minionych 14 dni miało kontakt z osobą chorą na koronawirusa, objętą kwarantanną, izolacją lub miało kontakt z osobą z zagranicy.
 4. Rodzic ma obowiązek przed przyjściem na terapię (w tym samym dniu) zmierzyć dziecku temperaturę. W sytuacji, gdy temperatura jest podwyższona, należy odwołać zajęcia.
 5. Należy unikać tłoku na korytarzu, dlatego rekomendujemy, by dziecko było przyprowadzane tylko przez jednego rodzica/opiekuna.
 6. Rodzic nie wchodzi do gabinetu. Wyjątek stanowią dzieci, które mają wspólną terapię z rodzicem, lub które nie chcą uczestniczyć w terapii bez obecności rodzica.
 7. Rekomendujemy, by na zajęcia przychodzić punktualnie lub 5 min. wcześniej, by uniknąć tłoku na korytarzu.
 8. Przed wejściem do gabinetu dziecko ma obowiązek zdezynfekować ręce. Dezynfekator znajduje się na stoliku przed wejściem do gabinetu.
 9. Dziecko ma obowiązek zmiany obuwia lub nałożenia foliowych nakładek na buty (na życzenie dostępne w gabinecie).
 10. Dziecko na czas terapii pozostawia rodzicowi swoje zabawki. Do gabinetu nie należy przynosić żadnych przedmiotów.
 11. Należy zaopatrzyć dziecko powyżej 4-go roku życia w indywidualną osłonę ust, nosa. Wyjątek stanowią dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i innymi trudnościami, uniemożliwiającymi noszenie maseczki.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W GABINECIE

 1. Z gabinetu zostały usunięte wszystkie zabawki i pomoce terapeutyczne, których nie można zdezynfekować.
 2. Terapeuta po każdych zajęciach dokładnie dezynfekuje i wietrzy gabinet (minimum 15 min.).
 3. Terapeuta zabezpieczony jest przyłbicą/maseczką oraz posiada ochronne rękawiczki jednorazowe.
 4. W gabinecie znajdują się środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomocy terapeutycznych.