TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

(TUS)

TUS to skuteczna i przebadana metoda terapeutyczna, rozwijająca umiejętności społeczne i emocjonalne. Zajęcia mają formę treningu grupowego, dzięki temu wszystkie nabyte umiejętności są od razu utrwalane wśród rówieśników.

W naszym gabinecie dzieci uczą się w grupach 5-6 osobowych i są pod opieką doświadczonego psychologa.

DLA KOGO TUS?

Zajęcia TUS rekomendujemy dla wszystkich dzieci, które:

$

Mają trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśników. Nie wiedzą jak zacząć wspólną zabawę, reagować na sytuacje konfliktowe, postawić granice. Nie potrafią przegrywać i każda zabawa kończy się kłotnią. Nie chcą dzielić się zabawkami i czekać na swoją kolej.

$

Są nieśmiałe i mają niską samoocenę. Mówią o sobie źle, nie chcą podejmować wyzwań, unikają kontaktów z innymi dziećmi.

$

Mają rzadki kontakt z innymi dziećmi. Nie chodzą do przedszkola, nie mają okazji przebywać z innymi dziećmi w ich wieku

$

Mają trudności z zachowaniem. Nie przestrzegają zasad przedszkolnych, często są agresywne względem innych dzieci, nie słuchają poleceń.

$

Mają trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Czują się samotne, nie wiedzą jak mają przyłączyć się do grupy dzieci, nie potrafią podtrzymywać przyjaźni.

$

Mają zdiagnozowane trudności w rozwoju – Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD, Zaburzenia lękowe, Mutyzm Wybiórczy, Fobię Społeczną.

DZIECI UCZĄ SIĘ:

Grupy dobierane są pod kątem wiekowym oraz konkretnych trudności. Program treningu tworzony jest indywidualnie dla każdej grupy. Ogólnie dzieci na TUS uczą się:

 

E

Zasad i reguł społecznych. Poznają zasady panujące w przedszkolu, domu, sklepie, na przyjęciach, na placu zabaw i miejscach publicznych.

E

Nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami. Dzieci uczą się wspólnej zabawy opartej na szacunku i akceptacji. Przełamują barierę z poznanwaniem nowych osób.

E

Ważnych umiejętności społecznych Rozwijają umiejętności takie jak: asertywność, proaktywność, samokontrola, empatia.

E

Umiejętności emocjonalnych. Rozwijają swoją inteligencję emocjonalną, poznają emocje i sposoby na zarządzanie nimi.

E

Oswajania nieśmiałości i pokonywania lęków społecznych. Zyskują większą pewność siebie, samoocenę i poczucie własnej wartości.

E

Radzenia sobie w sytuacjach stresujących takich jak rozstanie z rodzicami, zostanie w przedszkolu, przyjęcia i przedstawienia przedszkolne, duże natężenie hałasu itp.

E

Wyciszania złości i agresji. Uczą się sposobów na złość. Tworzą narzędzia, które pomagają im w wyciaszaniu i właściwym przekierowaniu złości.

E

Pracy w grupie. Poznają niezbędne narzędzia i zasady współpracy, dzielenia się, czekania na swoją kolej, przegrywania, wspierania innych.

E

Radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Na zajęciach odreagowują napięcia emocjonalne i uczą się relaksacji.

DLACZEGO WARTO ROZPOCZĄĆ TUS. W NASZYM GABINECIE?

Oprócz standardowych zajęć grupowych opartych na metodzie TUS, zapewniamy również szereg korzyści dla dzieci i rodziców.

Z

Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog dziecięcy

Z

Zapewniamy opiekę e-mail psychologa prowadzącego.

Z

Dzieci tworzą materiały, które mogą wykorzystywać w domu.

Z

Rodzicom zapewniamy wygodną poczekalnię z dostępem do biblioteczki.

DODATKOWE INFORMACJE:

 

  • Zajęcia odbywają się 1 raz w tyg. i trwają 60 min.
  • Maksymalna liczba dzieci w grupie – 5-6 os.
  • Zajęcia prowadzi doświadczony psycholog 
  • Grupy dobierane są ze względu na wiek i trudności dziecka

Zarezerwuj miejsce dla swojego dziecka

10 + 8 =

Możesz się również z nami skontaktować telefonicznie lub e-mailem.

604-970-284

kontakt@terapiamalucha.pl