POZNAJ NASZYCH SPECJALISTÓW

Najlepsi specjaliści to priorytet w Terapii Malucha. Istotne jest nie tylko doświadczenie i wiedza, ale również otwartość i zaangażowanie. Terapeuci w Terapii Malucha to osoby z pasją, o ciepłym usposobieniu, którzy kochają swoją pracę i dzieci z którymi pracują. Jesteśmy gotowi, aby wesprzeć Twoje dziecko, wykorzystując całą naszą wiedzę i doświadczenie.

Specjaliści pracujący w gabinecie Terapia Malucha w Gdyni:

mgr Anna Kańciurzewska – psycholog dziecięcy

mgr Paulina Obrał – psycholog dziecięcy

mgr Arleta Lemieszek – psycholog dziecięcy

mgr Greta Dąbrot – psycholog dziecięcy

mgr Oliwia Balewska – neurologopeda

 

mgr Anna Kańciurzewska

mgr Anna Kańciurzewska

Psycholog dziecięcy

W naszym gabinecie prowadzi konsultacje dla rodziców oraz koordynuje wszystkie terapie. To właśnie Panią Anię usłyszycie, dzwoniąc do nas.

Jako specjalista psychologii klinicznej, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, Mutyzmem Wybiórczym, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w zachowaniu, problemami społecznymi. 

Jest Autorką serii książek dla dzieci „Tomcio rozwiązuje problemy” w których przybliża podstawowe trudności dzieci takie jak: kłopoty ze snem, trudne emocje, złość i agresja.

Więcej o kwalifikacjach

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w poradni psychologiczno-pedagogicznej, Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym i przedszkolu terapeutycznym. Uczestniczyła w Szkole Konsultacji w nurcie rodzicielstwa bliskości. Odbyła wiele szkoleń i warsztatów doskonalących, między innymi:

 • „Autyzm nie musi być wyrokiem – współczesne metody diagnozy, terapii i leczenia”
 • „Trening Umiejętności Społecznych” i „Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa”
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • „Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania”
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”
 • „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej i prawej półkuli mózgu”
 • „Stymulacja procesów myślenia”
 • „Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami w rozwoju i MPDz” I i II stopień
 • „Mutyzm wybiórczy – metody i techniki pracy”
 • „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
mgr Paulina Obrał

mgr Paulina Obrał

Psycholog dziecięcy

W naszym gabinecie prowadzi terapię i diagnozę psychologiczną. 

Posiada ponad 5 – letnie doświadczenie w pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zarówno dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Na co dzień, wpiera rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trudnościami lękowymi i społecznymi, prowadzi terapię rozwijającą obszary deficytowe; współprowadzi obserwacje przesiewowe.

Nieustannie rozwija swój warsztat pracy, biorąc udział w specjalistycznych szkoleniach, dotyczących m.in. diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju, terapii behawioralnej, komunikacji alternatywnej (AAC), rozwoju mowy u dzieci, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.

Interesuje się tematyką, związaną z m.in. traumą relacyjną, kształtowaniem się wczesnodziecięcej więzi i jej wpływie na kształtowanie osobowości, dysfunkcjami w systemie rodzinnymi, tj. odwrócenie ról (parentyfikacja), wyrażaniem emocji, pracy ciałem i podświadomością (wewnętrznym dzieckiem) oraz zaburzeniami okresu dzieciństwa.

Już jako 10 – letnia dziewczynka, wiedziała, że chcę zostać psychologiem. Psychologia nie jest dla niej zawodem. Jest pasją, stylem życia. W swojej pracy, za najważniejsze uważa, budowanie poczucia bezpieczeństwa i więzi z dzieckiem, akceptowanie go ze wszystkim, co wnosi oraz wrażliwością na jego potrzeby.

Dodatkowe kursy i szkolenia

 • „Narzędzie M – Chat – R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka”
 • „Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych”
 • „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”
 • „Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” III stopniowy kurs doskonalący
 • „Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Pozytywne wspieranie zachowań”
 • „MAKATON, program rozwoju komunikacji”
 • „Seksualność dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń”
 • Kurs wprowadzający „Johansen IAS”
 • „Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”
 • Wprowadzenie do metody „Growth through Play System”
 • Kwalifkacyjny kurs pedagogiczny
mgr Oliwia Balewska

mgr Oliwia Balewska

Neurologopeda

W naszym gabinecie zajmuje się terapią logopedyczną, wczesną interwencją logopedyczną, diagnozowaniem, terapią motoryki ręki. Pracuje głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Swoją wiedzę z logopedii zdobywała na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w neurologopedii.

W swojej pracy indywidualnie podchodzi do każdego małego pacjenta, łącząc terapię z zabawą. Nie stosuje dyrektywnych form terapii.

Ukończyła wiele szkoleń i warsztatów, doskonaląc sie w zawodzie logopedy z zakresu:

 • Logorytmika
 • Diagnoza i terapia ORM
 • Terapia zaburzeń artykulacji
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu

 

mgr Greta Dąbrot

mgr Greta Dąbrot

Psycholog dziecięcy

W naszym gabinecie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowym zaburzeniem rozwoju, trudnościami w zachowaniu, problemami społecznymi. Prowadzi terapię rozwijającą obszary deficytowe. Swoją wiedzę z zakresu psychologii zdobywała na University of Leeds w Wielkiej Brytanii. Obecnie jest w trakcie studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego. 

Posiada certyfikat trenera umiejętości społecznych, wiedzę z zakresu komunikacji alternatywnej (AAC) oraz terapii behawioralnej. Posiada doświadczenie w badaniu obszarów deficytowych za pomocą testu VB-MAPP.  

Dodatkowe kursy i szkolenia

   • „Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce, III Modułowy Kurs Bazowy” – Centrum Terapii Behawioralnej
   • „Trening Umiejętności Społecznych” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
   • „Akademia Nauczyciela Wspomagającego” – Cognitus Centrum Szkoleń 
   • „Trudne zachowania u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym” – Cognitus Centrum Szkoleń
   • „Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej” – Cognitus Centrum Szkoleń
   • „Terapia oddechowa u dzieci” oraz „Wspomaganie rozwoju sensomotorycznego w pierwszych latach życia dziecka” – Łukasz Mański 
   • „Mózgowa organizacja mowy – afazja dziecięca” – Magdalena Kuczkowska 
   • „Od zabawy do precyzji – ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność motoryczną ręki” – warsztaty metodyczne