W Terapii Malucha uczymy dzieci czytać Metodą Sylabową. Wierzymy w niezwykłą skuteczność nauki sylabami, ponieważ obserwujemy duże postępy u naszych podopiecznych. Dzieci uczą się czytać szybciej, łatwiej i przyjemniej, a same ćwiczenia są dla nich świetną zabawą.

Metoda Sylabowa ma swoje uzasadnienia  w wielu badaniach naukowych, jej skuteczność potwierdza wielu specjalistów z dziedziny logopedii i pedagogiki. Udowadniają oni przewagę tej metody nad metodą tradycyjną, czyli naukę czytania pojedynczych liter. Przytoczymy wypowiedź Prof. Jagody Cieszyńskiej:

„Pierwszym poważnym błędem, będącym przyczyną późniejszych trudności szkolnych uczniów, jest podawanie dzieciom nazw liter. Rodzice (czasem, niestety, także nauczyciele) mówią dzieciom: ‘to litera em, a to litera ce‘. Operowanie nazwami liter wymaga wiedzy metajęzykowej, której dzieci jeszcze nie posiadają i nie jest im ona konieczna na tym etapie nauki. Nazywanie liter przez dzieci podczas czytania powoduje powstawanie „wyrazów”, których dziecko nigdy w rzeczywistości nie słyszało. I tak kiedy uczennica klasy zerowej czyta ‘jotajotkao’ trudno, nawet dorosłemu, usłyszeć w tym wyrazie słowo jajko. Drugi błąd to głoskowanie wyrazów powodujące, iż podczas wymowy spółgłosek pojawia się element wokaliczny, np. dom – dy o my, dziecko zapisuje ‘dyomy’, tak bowiem słyszy „głoskowane” wyrazy”

Kiedy można rozpocząć naukę?

Naukę czytania metodą sylabową można rozpocząć już w wieku 12 msc. Oczywiście dziecko w tym wieku nie będzie czytało, można jednak nauczyć je rozpoznawać i nazywać samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz sylaby. Jest to idealny wstęp do czytania całych tekstów.

Dużym wskazaniem do nauki czytania jest opóźnienie w rozwoju mowy. Rodzice często dziwią się, dlaczego uczymy dzieci czytać, skoro nie potrafią mówić, jednak ma to ogromny wpływ na całościowy rozwój. Dzięki nauce czytania dziecko zaczyna powtarzać samogłoski, sylaby, wyrażenia dźwiękonaśladowcze oraz całe słowa. Postęp w mowie następuje błyskawicznie!

Etapy nauki czytania metodą sylabową

Pracujemy według schematu, który zaleca Centrum Metody Krakowskiej. Opieramy się na trzech założeniach:  powtarzanie – rozumienie – nazywanie. Całą naukę dzielimy na następujące etapy:

Etap I – od samogłosek prymarnych (A, do sylaby otwartej)
Etap II – od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów
Etap III – czytanie sylab zamkniętych
Etap IV – czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych
Etap V – samodzielne czytanie tekstów

Dziecko przechodzi po kolei przez wszystkie etapy, korzystając ze specjalistycznych pomocy. Dopiero po opanowaniu jednego etapu, przechodzi do następnego.

Zalety wczesnej nauki czytania

Umiejętność czytania ma bardzo dużo zalet. Tutaj również posłużymy się cytatem Prof. Jagody Cieszyńskiej:

„Dziecko, które czyta, ma poczucie że jest dobre. A najlepszą rzeczą, która pozwala osiągać sukcesy w życiu, jest przeświadczenie: „jestem dobry”. Dlatego często powtarzam rodzicom: nauczcie swoje dziecko czytać, a reszty ono samo się nauczy. Dziecko, które ma kłopoty z czytaniem, źle ocenia samo siebie i jest źle odbierane przez otoczenie – próbuje zwracać na siebie uwagę poprzez zachowania negatywne, czasem agresywne. Dziecko, które stale słyszy, że nie umie czytać, wycofuje się z aktywności w grupie rówieśników. Jeśli jest dodatkowo negatywnie oceniane przez rodzinę, istnieje u niego ryzyko pojawienia się poważnych zmian w psychice, łącznie ze skłonnością do depresji, która może ujawnić się w późniejszym wieku.”

Umiejętność czytania nie wiąże się tylko z poprawą pewności siebie i dumą rodziców. Stymulacja mózgu, poprzez czytanie ma wiele korzyści w rozwoju dzieci, między innymi:

  • rozwija koncentrację
  • wspomaga rozwój mowy
  • rozwija inteligencję
  • poprawia pamięć

W Terapii Malucha naukę czytania łączymy także z innymi zajęciami, rozwijającymi różne sfery funkcjonownia. Dziecku, które ma trudności emocjonalne, proponujemy ćwiczenia rozwijające inteligencję emocjonalną. Dziecku, które nie radzi sobie z gniewem, ma do ćwiczeń włączony trening gniewu itd. Możliwości łączenia zajęć wiele, a korzyści dla dziecka nieskończone!

autor: Anna Kańciurzewska