Prawidłowy rozwój rączek jest niezwykle ważny dla całego rozwoju dziecka. Dzięki sprawności rąk, maluch poznaje świat i stymuluje tym samym swój układ nerwowy. Praca motoryki małej ma ogromne znaczenie w przyjmowaniu bodźców, rozwoju poznawczo – społecznym. Umożliwia wykonywanie czynności samoobsługowych oraz manipulację przedmiotami.

Kiedy rozpocząć terapię ręki?

Zaburzenie funkcjonowania motoryki małej wpływa negatywnie na cały rozwój dziecka, dlatego terapia ręki powinna być rozpoczęta jak najwcześniej. Jest to obszar, którego nie można zaniedbać, gdyż dzięki sprawnym rączkom dziecko poznaje świat i uczy się samodzielności.

Dla kogo terapia ręki?

Wiele dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym, ma trudności w funkcjonowaniu motoryki małej. Do grupy ryzyka należą dzieci: z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, dzieci niepełnosprawne fizycznie, z Zespołem Downa, wcześniaki, dzieci nieharmonijnie rozwijające się, nadpobudliwe oraz z problemami integracji sensorycznej. Również dzieci rozwijające się prawidłowo mogą mieć trudności w niektórych czynnościach manipulacyjnych, bądź wykazują niechęć do poznawania nowych faktur, brudzenia rąk i każdej czynności angażującej precyzyjne ruchy dłoni.

Terapia motoryki ręki jest więc dla każdego dziecka, które wymaga stymulacji w tym obszarze, w szczególności:

 • Dla dzieci, które nie lubią podejmować czynności manualnych w życiu codziennym (takich jak układanie sztućców, segregowanie drobnych przedmiotów, manipulacja przedmiotami)
 • Dla maluchów, które mają trudności z samoobsługą – mycie rąk, zapinanie guzików, ubieranie się, zdejmowanie skarpetek, wiązanie sznurówek)
 • Przy trudnościach z koordynacją obu rąk (szczególnie przy wycinaniu nożyczkami, manipulacji przedmiotami, jedzeniem sztućcami)
 • Przy występowaniu obniżonego lub podwyższonego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej oraz obręczy barkowej
 • Dla dzieci u których widoczna jest niedbałość i niezgrabność ruchów (częste upuszczanie przedmiotów, brak precyzyjnej manipulacji)
 • Przy trudnościach w trzymaniu kredki, ołówka oraz trudnościach w pisaniu.

W czym pomaga terapia ręki?

Ćwiczenia dobierane podczas zajęć rozwijają wszystkie funkcje motoryczne. Poprawia się sprawność nie tylko rąk ale i całego układu ruchowego. Ćwiczenia są indywidualnie dopasowane do potrzeb dziecka. Po każdych zajęciach rodzic dostaje instrukcje, jak samodzielnie może wspierać rozwój dziecka.

Terapia motoryki ręki przynosi duże korzyści, przede wszystkim:

 • Poprawia napięcie mięśniowe kończyny górnej
 • Pomaga wypracować prawidłowy chwyt ręki
 • Kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową (oko – ręka)
 • Rozwija koordynację obustronną rąk
 • Rozwija precyzyjne ruchy ręki
 • Wydłuża zdolność koncentracji uwagi
 • Stymuluje do prawidłowego odbioru bodźców w obrębie rąk

Terapię motoryki ręki prowadzą w naszym gabinecie wszyscy specjaliści – logopedzi i psycholodzy. Zapraszamy dzieci od 2 roku życia. Zapisy: tel. 604-970-284,  kontakt@terapiamalucha.pl